MOZAIKA

jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit. Głównym celem Stowarzyszenia jest kulturalne i edukacyjne działanie na polu promowania aktywnego uczestnictwa w kulturze ludzi ze wszystkich grup wiekowych, szerzenie wiedzy i zachęcanie to twórczego uczestnictwa w kulturze.